Vedanta bảy bước tới Samadhi

170.000 đ
Nhà xuất bản:NXB Văn Hóa - Văn Nghệ
Trọng lượng:670 g
(TP.HCM)

Bình luận của Osho về kinh Akshya Upanishad

Cầu mong lời nói của ta được bắt nguồn trong tâm ta, và tâm ta được bắt nguồn trong lời nói.

Ô bản ngã – chiếu sáng Brahman, hiển lộ cho ta.

Lời nói và tâm từ nền tảng sự hiểu biết của ta, vì vậy xin đừng phá hủy việc đi tìm hiểu biết của ta. Ngày và đêm ta sống trong sự đi tìm này.

Ta sẽ nói luật; ta sẽ nói sự thật. Cầu mong Brahman bảo vệ ta;

Cầu mong ngài bảo vệ người nói, bảo vệ người nói. 

Aum, Shanti, Shanti, Shanti.

Nhà hiền triết Sankriti một lần đến thăm Adityalok, nơi trú ngụ của thần mặt trời, và cúi chào Ngài, sùng bái Ngài với những gì được biết như Chakshusmati Vidya.

Aum, kính chào thần mặt trời, người chiếu sáng mắt nhìn! Kính chào Mặt trời, người là một chiến binh vĩ đại.

Kính chào Mặt trời, người là tượng trưng cho ba sự điều kiện hóa: Tamas, rajas và sattva.

Ô Chúa tể, từ không thật hướng đến sự thật, từ bóng tối hướng đến ánh sáng, từ cái chết hướng đến bất tử. Kính chào Mặt trời, con trai của Aditi, người là ánh sáng trong mắt chúng ta.

Và chúng ta dâng hiến tất cả những gì chúng ta có đến mặt trời, người thống trị vũ trụ. Nhiều hài lòng với sự sùng mộ vơí Chakshusmati Vidya,

Thần Mặt trời nói:

Một Brahmin đọc thuộc lòng Vidya (hiểu biết) này mỗi ngày sẽ không bị các bệnh về mắt, bất cứ người nào trong gia đình ông cũng không bao giờ bị mù.

Sức mạnh của Vidya này đạt được nếu nó được dạy cho tám Brahmin, và biết nó một người đạt được sự vĩ đại.