Thẻ nhớ

Thẻ nhớ Micro SD 16GB

155.000 đ

Thẻ nhớ Micro SD 8GB

120.000 đ