Bộ Truyện Tranh Phật Giáo - Chớ Nên Ăn Sò

9.000 đ
Tác giả:Hiền Hậu
Nhà xuất bản:NXB Tôn Giáo
Nhà phát hành:Hương Trang
Trọng lượng:70 g
(TP.HCM)

Bộ Truyện Tranh Phật Giáo - Chớ Nên Ăn Sò

"Khải bạch Hoàng thượng, nhà bếp báo lên là có một con sò lớn làm nhiều cách cũng không thể tách nó ra được"

" Ta đã cạy ra được rồi"

"Kìa vỏ sò sao lại phát ra ánh sáng"

"Bên trong lại hiện ra hình Bồ- tát ? Đây không phải việc thường."

"Không thể nào cạy miệng con sò sống để vẽ hình Bồ-tát trang nghiêm như thế được? Dù đó là hoạ sĩ chuyên nghiệp."

...

"Thừa tướng Lý Đức, bước đến bệ rộng trình bày là ở núi Chung Nam có thiền sư Hằng Chánh, tinh thông Phật pháp, Ngài có thể giải thích vấn đề này."

...

Sản phẩm liên quan

Cái Túi Vàng

Cái Túi Vàng

16.000 đ
Tâm Khỉ

Tâm Khỉ

12.000 đ
Truyện Kể Phật Giáo