Cái Túi Vàng

16.000 đ
Tác giả:Chơn Trí Tín
Nhà xuất bản:NXB Tôn Giáo
Nhà phát hành:Hương Trang
Trọng lượng:10 g
(TP.HCM)

Người Phật tử luôn tâm niệm rằng: "Nhất thiết duy tâm tạo". Nghĩa là, hết thảy mọi việc đều do tâm ta tạo thành. Tâm chân thành có thể chuyển hóa kẻ hung dữ thành hiền thiện. Tâm dối trá, ganh tỵ có thể biến người hiền lương thành độc ác.

Tủ Sách Phật Giáo gồm những câu chuyện nhỏ nhưng ý nghĩa sâu sắc, hướng chúng ta đến cái Thiện và ngộ ra những giá trị đíh thực trong cuộc sống bon chen này.

Sản phẩm liên quan