Bên Ngoài Tôn Giáo - Đạo Đức Cho Toàn Thế Giới

88.000 đ
Nhà xuất bản:NXB Tôn Giáo
Trọng lượng:320 g
(TP.HCM)

Cuốn sách này có thể lạ lùng vì nó phát xuất từ một người ngay từ lúc ấu thơ đã sống như một tu sĩ đắp y. Nhưng tôi không thấy mâu thuẫn nào ở đây. Tín ngưỡng của tôi đặt định tôi phấn đấu cho sự an lạc và lợi ích của mọi chúng sinh, và vươn ngoài truyền thống của riêng tôi, tới với những người thuộc các tôn giáo, và những người không thuộc tôn giáo nào cả, hoàn toàn giữ vững điều này.

"Tôi tin tưởng rằng vừa khả dĩ và vừa xứng đáng để thử một lề lối tiếp cận thế tục đối với đạo đức đại đồng. Sự tin tưởng của tôi đến từ niềm xác tín rằng tất cả chúng ta, toàn thể mọi con người, trên căn bản đều có khuynh hướng hoặc ngả về những gì chúng ta nhìn nhận là tốt đẹp... Từ quan điểm này, tôi đinh ninh rằng chúng ta có trong tầm tay một đường lối, và một phương tiện, để đặt định cơ sở cho những giá trị nội tâm không mâu thuẫn với bất cứ tôn giáo nào và then chốt, là không tuỳ thuộc vào tôn giáo?"