Ðại Thủ Ấn

25.000 đ
Dịch giả:Thích Trí Siêu
Nhà xuất bản:NXB Phương Đông
Nhà phát hành:Khai Tuệ
Trọng lượng:100 g
(TP.HCM)

Ðại Thủ Ấn, Mahamudra, là một phép thiền quán khảo sát nội tâm, nhằm loại trừ tất cả ảo tưởng và phú chướng từ đời vô thỉ đã bao phủ dầy đặc bản tâm. Tuy nhiên trước khi thực sự tiến bước trên con đường quán chiếu, hành giả cần trải qua một sự "dự bị tu tập" (pratiques préliminaires). Có dự bị kỹ càng thì tiến tu mới thuận lợi và chắc chắn.