Đạo Bụt nguyên chất

150.000 đ
Nhà xuất bản:NXB Phương Đông
Trọng lượng:510 g
(TP.HCM)

Đạo Bụt Nguyên Chất là một cuốn sách gồm có 16 bài kinh rất nguyên chất, rất cổ xưa về văn và về nghĩa, được Bụt nói vào những năm đầu khi Ngài mới thành đạo.
 

đạo Bụt Nguyên Chất, thích nhất hạnh, sách khai tâm


Những kinh này được dịch từ kinh Nghĩa Túc phẩm thứ tư của kinh tập (Sutta- Nipàta)…Đạo Bụt của kinh Nghĩa Túc, nghĩa là thời Nguyên Thủy của Nguyên Thủy, không phải là một tôn giáo, không mang tính chất tín mộ, không vướng vào nghi lễ và giới cấm, tuy nhiên sự hành trì rất nghiêm túc.

Đây là đạo lý của sự buông bỏ: buông bỏ ái dục, buông bỏ giáo điều, buông bỏ lý luận, buông bỏ tranh chấp, buông bỏ nhận thức lưỡng nguyên, buông bỏ lễ nghi và cấm giới, buông bỏ mọi kiến thức, mọi chủ nghĩa, mọi ý thức hệ, buông bỏ mọi tìm cầu và mọi dự án. Buông bỏ như vậy để đạt tới thảnh thơi và an lạc…

Mục Lục

Lời tựa

Phần 1

    Kinh Nhiếp Phục Tham Dục (Kiệt Tham Vương Kinh)
    Kinh Hang Động Ái Dục (Ưu Điền Vương Kinh)
    Kinh Buông Bỏ Sở Tri Và Ngôn Từ (Tu Đà Lợi Kinh)
    Kinh Buông Bỏ Khổ Lạc Và Nhiễm Tịnh (Ma Kiệt Phạm Chí Kinh)
    Kinh Sự Thật Đích Thực (Kính Diện Vương Kinh)
    Kinh Buông Bỏ Ân Ái (Lão Thiểu Câu Tử Kinh)
    Kinh Xa Lìa Ái Dục (Di Lặc Nạn Kinh)
    Kinh Buông Bỏ Ý Muốn Hơn Thua (Dũng Từ Phạm Chí Kinh)
    Kinh Nhân Cách Của Một Vị Mâu Ni (Ma Nhân Đề Nữ Kinh)
    Kinh Đạo Lý Duyên Khởi (Dị Học Giác Phi Kinh)
    Kinh Chấm Dứt Tranh Cãi (Mãnh Quán Phạm Chí Kinh)
    Kinh Buông Bỏ Nắm Bắt (Pháp Quán Phạm Chí Kinh)
    Kinh Công Phu Thực Tập Căn Bản (Đâu Lặc Phạm Chí Kinh)
    Kinh Phòng Hộ (Liên Hoa Sắc Tỳ Khưu Ni Kinh)
    Kinh Vị Mâu Ni Thành Đạt (Phụ Tử Cọng Hội Kinh)
    Kinh Chuyển Hóa Bạo Động Và Sợ Hãi (Duy Lâu Lặc Vương Kinh)
 

đạo Bụt nguyên chất, thích nhất hạnh, sách khai tâm, bán sách trực tuyến, kinh nghĩa túcPhần 2 (Giảng giải kinh)


Kinh Vị Mâu Ni Thành Đạt
Kinh Xa Lìa Ái Dục
Kinh Chuyển Hóa Bạo Động Và Sợ Hãi

Sản phẩm liên quan

Đường Xưa May Trắng
Giận

Giận

75.000 đ
Nẻo Về Của Ý

Nẻo Về Của Ý

105.000 đ
Muốn An Được An