Tìm Lại Chính Mình

44.000 đ
Nhà xuất bản:NXB Lao Động
Nhà phát hành:Thái Hà
Trọng lượng:200 g
(TP.HCM)

Tìm lại chính mình là một trong những tác phẩm hay của pháp sư Thánh Nghiêm, liên quan mật thiết đến đời sống tâm linh của con người hiện đại. Là bậc thầy hướng dẫn đời sống tâm linh, pháp sư không chỉ bàn luận đến thành công và trưởng thành của mỗi cá nhân mà còn mở rộng tầm nhìn cho mỗi người.... Ngài cho rằng trưởng thành của mỗi cá nhân chính là sự trưởng thành của cả nhân loại, thành công của cá nhân chính là thành công của toàn xã hội, cá nhân và tập thể không mẫu thuẫn đối lập mà tác động qua lại, bổ trợ cho nhau.

Tìm lại chính mình là kết tinh của tâm từ mẫn, trí xuất trần giúp chúng ta tìm lại nẻo về bản lai diện mục, đối diện với chính mình.

Sản phẩm liên quan

Giao Tiếp Bằng Trái Tim
Tình Thế Gian

Tình Thế Gian

44.000 đ
Bình An Trong Nhân Gian
Buông Xả Phiền Não
An Lạc Từ Tâm

An Lạc Từ Tâm

49.000 đ
Tu Trong Công Việc